Ak.mal. Petr Zlámal

« zpět

PETR ZLAMAL
Akad. mal. Petr Zlamal, významný expresivně založený český malíř, se narodil v roce 1949 jako syn výtečného malíře Wilhelma Zlamala (1915 – 1995). Doposud žije a tvoří ve Šternberku, kde se přičinil na realizaci mnohých výstav v Galerii Šternberk. V roce 2009 získal cenu města Šternberk za významné dílo v oblasti výtvarného umění.
Již jako dítě překvapoval talentem a pílí, důkazem jeho ctižádosti byla účast ve výtvarných soutěžích. Zmiňme např. tu v Dillí /Indie/, kde získal jako teprve desetiletý chlapec ocenění, přičemž poprvé vystavoval už ve 14 letech. Zlamalův evidentní talent se rozvinul během studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby profesora Arnošta Paderlíka. Po úspěšném ukončení studia v roce 1974 získal čtyři stipendia Ministerstva kultury, které si následně zakoupilo několik obrazů autora. Výsledky stipendijních děl byly vystaveny ve velkých výstavních galeriích v Praze.
Rozhodl se pro nelehkou dráhu umělce na volné noze. Vedle zakázek z oblasti užitého umění a realizací do architektury se intenzivně věnoval figurální malbě. Jeho malířské pojetí je blízké tvorbě členů z volného seskupení 12/15 (Václav Bláha, Michael Rittstein). Zlamalův malířský svrchovaný rukopis totiž zjevně inklinuje k německé malířské tradici. Nové obrazy i nadále poutají dějovostí. Dějovostí ovšem v tom smyslu, že dříve příběhy anebo minipříběhy jsou nyní přetavovány do událostí. Lze tedy říci, že PZ v posledním období své tvorby pozoruhodně zúročuje svoji v podstatě padesátiletou tvůrčí dráhu (již jeho rané práce jsou po výtvarné stránce velmi vyzrálé) směřováním k podstatnému. Tím jsou Zlamalovy monumentální obrazy z posledních let nadčasové, neboť jejich svrchovaná podoba je opřena o sílu nejen malířské paměti.
PZ byl v letech 1992-1995 spoluzakladatelem nadace ŠIPS a iniciátorem a spoluorganizátorem sympozií v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku. Šternberskými mezinárodními malířskými sympozii prošlo 120 umělců z celého světa. Bylo inspirací pro množství výstav nejen v České republice, ale také v Itálii, Německu, Rakousku a Jihoafrické republice. Stejně tak v návaznosti na předešlé aktivity vznikl obdobný projekt v Teplé u Mariánských Lázní, který PZ organizoval spolu s německým malířem W. Kernem. Pro význam tohoto projektu svědčí systematická (finanční) podpora česko-německého fondu Budoucnosti.
Dvě desítky let byl aktivním členem UVU Olomoucka. V roce 2008 získal 3 měsíční rezidenční pobyt ve švýcarském Luzernu.
Součástí života autora jsou pravidelné návštěvy vysokých škol, gymnázií a dalších skupin se zájmem o výtvarné umění v jeho ateliéru.

Vernisáž »

Aktuální výstava

28.08.18
Sergej KulinaHistorie výstav

12.09.18
Vernisáž


27.07.18
Vladimír PLOCEK


11.06.18
Tajemství abstrakce
Aktuality

17.05.2018
Olomoucká muzejní noc 2018

04.04.2018
Instalace výstavy Víta Johna

15.03.2018
Ateliér Hubart

18.12.2017
PF 2018Novinky na email: