Ak.mal. Petr Zlámal

« zpět

PETR ZLAMAL
Akad. mal. Petr Zlamal, významný expresivně založený český malíř, se narodil v roce 1949 jako syn výtečného malíře Wilhelma Zlamala (1915 – 1995). Doposud žije a tvoří ve Šternberku, kde se přičinil na realizaci mnohých výstav v Galerii Šternberk. V roce 2009 získal cenu města Šternberk za významné dílo v oblasti výtvarného umění.
Již jako dítě překvapoval talentem a pílí, důkazem jeho ctižádosti byla účast ve výtvarných soutěžích. Zmiňme např. tu v Dillí /Indie/, kde získal jako teprve desetiletý chlapec ocenění, přičemž poprvé vystavoval už ve 14 letech. Zlamalův evidentní talent se rozvinul během studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru monumentální malby profesora Arnošta Paderlíka. Po úspěšném ukončení studia v roce 1974 získal čtyři stipendia Ministerstva kultury, které si následně zakoupilo několik obrazů autora. Výsledky stipendijních děl byly vystaveny ve velkých výstavních galeriích v Praze.
Rozhodl se pro nelehkou dráhu umělce na volné noze. Vedle zakázek z oblasti užitého umění a realizací do architektury se intenzivně věnoval figurální malbě. Jeho malířské pojetí je blízké tvorbě členů z volného seskupení 12/15 (Václav Bláha, Michael Rittstein). Zlamalův malířský svrchovaný rukopis totiž zjevně inklinuje k německé malířské tradici. Nové obrazy i nadále poutají dějovostí. Dějovostí ovšem v tom smyslu, že dříve příběhy anebo minipříběhy jsou nyní přetavovány do událostí. Lze tedy říci, že PZ v posledním období své tvorby pozoruhodně zúročuje svoji v podstatě padesátiletou tvůrčí dráhu (již jeho rané práce jsou po výtvarné stránce velmi vyzrálé) směřováním k podstatnému. Tím jsou Zlamalovy monumentální obrazy z posledních let nadčasové, neboť jejich svrchovaná podoba je opřena o sílu nejen malířské paměti.
PZ byl v letech 1992-1995 spoluzakladatelem nadace ŠIPS a iniciátorem a spoluorganizátorem sympozií v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku. Šternberskými mezinárodními malířskými sympozii prošlo 120 umělců z celého světa. Bylo inspirací pro množství výstav nejen v České republice, ale také v Itálii, Německu, Rakousku a Jihoafrické republice. Stejně tak v návaznosti na předešlé aktivity vznikl obdobný projekt v Teplé u Mariánských Lázní, který PZ organizoval spolu s německým malířem W. Kernem. Pro význam tohoto projektu svědčí systematická (finanční) podpora česko-německého fondu Budoucnosti.
Dvě desítky let byl aktivním členem UVU Olomoucka. V roce 2008 získal 3 měsíční rezidenční pobyt ve švýcarském Luzernu.
Součástí života autora jsou pravidelné návštěvy vysokých škol, gymnázií a dalších skupin se zájmem o výtvarné umění v jeho ateliéru.

Vernisáž »

Aktuální výstava

21.11.18
Marek CinkoHistorie výstav

18.12.18
Vernisáž


09.11.18
Jiří Dudycha


02.10.18
Václava Macků
Aktuality

18.12.2018
Vánoční otevírací doba

19.11.2018
Video z vernisáže Dudychových

06.11.2018
Novinky v keramice

31.10.2018
Výstava Václavy Macků prodlouženaNovinky na email: